Engelsk-dansk visuel ordbog

Elevbogen er opbygget opslagsmæssigt med vægten lagt på en kronologisk gennemgang af emnerne Der vægt på, at alle eleverne skal have, ikke blot tekstmæssig oplevelse, men også visuel
Søg efter ord lydlig lighed mellem sidste betonede vokaler