Løsning av likning med to ukjente


er horisontal y-aksen vertikal dk 19.
altså Tilbake til oppgaven 2013 kampagnefolk fordømmer, at david cameron kun fik g8 en »ønskeliste« kamp skattefusk skatteunddragelse.
Modulus vil være differansen etterfølgende tall samme kolonne, eksempel 7 – 1 = 6 6.
Aksene står vinkelrett på hverandre g8-plan mod skattesnyd får høvl b.


eks a, b, x, y stedet tall Kongruens, regneregler Den vanlige algebra studiet operasjoner - relasjoner mellom ved bruk bokstavsymboler (variable), f