Rubiks kub matematisk lösning

8 st volymsobjekt blir då kvar