Sveriges domstolar i ordning

Det finns 21 län
Sveriges län är en administrativ indelning av Sverige de flesta har även ett landsting, som ansvarar för sjukvård, kollektivtrafik med mera.